18 - 19 d’octubre de 2018

Demanar informació sobre el Primer BGCW

Autoritzo de manera expressa que les dades d’aquest formulari s’utilitzin per a la gestió i organització d’aquest esdeveniment.